Richtlijnen opsplitsen categorieën

De organisatie heeft een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke ze categorieën samenvoegt en eventueel later weer uitsplitst.

De richtlijnen voor het samenvoegen van categorieen zijn als volgt:

 • bij benjamins, kuikens en pupillen worden eerst jongens en meisjes samengevoegd, daarna leeftijden
 • bij junioren en cadetten worden eerst leeftijden samengevoegd, daarna dames en heren
 • benjamins en kuikens worden nooit zonder vooroverleg met de trainers van de kuikens samengevoegd met pupillen. Als vanwege lage deelnemersaantallen de benjamin en kuiken categorie moet worden geschrapt,  worden ze persoonlijk benaderd of ze met de pupillen mee willen schermen.
 • leeftijdscategorieën worden volledig opgesplitst als elke categorie minstens 12 deelnemers hebben
 • jongens en meisjes worden volledig opgesplitst als beide categorieën minstens 12 deelnemers hebben
 • jongens en meisjes worden deels opgesplitst als beide categorieën minstens 6 deelnemers hebben en de organisatie inschat dat de meeste meisjes dat beter vinden.
 • junioren en cadetten meisjes schermen nog een extra, aparte eliminatie als de deelneemsters daar nog zin in hebben en ze op tijd allemaal geëlimineerd zijn (of dat de nog niet geëlimineerde dames geen behoefte hebben aan die eliminatie). Dit is een overweging van de organisatie.

De gekozen aantallen zijn een compromis tussen realistisch te halen deelnemersaantallen, poule-groottes en tableau-indeling. Het zijn richtlijnen en de organisatie behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken naar eigen oordeel.

Opsplitsing kan op 4 manieren:

 1. Gescheiden voorrondes, gescheiden eliminaties (volledig)
 2. Een gemengde voorronde, een gescheiden voorronde en gescheiden eliminaties (deels)
 3. Gemengde voorrondes, gescheiden eliminaties
 4. Gemengde voorrondes, gemengde eliminatie en daarna nog een extra eliminatie voor een af te splitsen groep (over het algemeen: dames)

De organisatie streeft ernaar deelnemers veel te laten schermen tegen zoveel mogelijk onbekende schermers.  Als er dus van slechts 1 vereniging 12 kuikens komen, zal de organisatie ze alsnog indelen bij de benjamins om te voorkomen dat ze alleen onderling aan het schermen zijn.
Zo zal de organisatie ook besluiten om bepaalde groepen eerder af te splitsen voor de eliminatie om het tableau in evenwicht te houden (wat bijvoorbeeld kan spelen bij dames sabel).

De precieze toernooiformule wordt aan het begin van het toernooi gepubliceerd. Vragen hierover kunnen tijdens de wedstrijddag aan de organisatie worden gesteld. Wensen met betrekking tot indeling en samenvoeging mogen bij de inschrijving schriftelijk worden meegedeeld en zullen door de organisatie worden meegewogen.